You are here

Authors: Svetlana Guryanova, Vladislav Udzhukhu and Aleksandr Kubylinsky

Edition: Frontiers in Immunology
Year: 2019

Authors: Kaydalov AA, Utkin YuN, Andronova TM, Tsetlin VI, Ivanov VT

Edition: FEBS Letters
Year: 1989

Authors: Sumaroka MV, Litvinov IS, Khaidukov SV, Golovina TN, Kamraz MV, Komal'eva RL, Andronova TM, Makarov EA, Nesmeyanov VA, Ivanov VT

Edition: FEBS Letters
Year: 1994

Authors: T.Yu. Mareeva, O.V. Kotova, T.N. Golovina, V.A. Nesmeyanov

Edition: FEBS Letters
Year: 1994

Authors: T.N. Golovina, M.V. Sumaroka, L.V. Samokhvalova, Yu.V. Shebzukhov, T.M. Andronova, V.A. Nesmeyanov

Edition: FEBS Letters
Year: 1994

Authors: Tatyana I. Valyakina, Ravilya L. Komaleva, Elena E. Petrova, Alexander A. Malakhov,Ol'ga G. Shamborant, Tatyana M. Andronova, Vladimir A. Nesmeyanov

Edition: FEBS Letters
Year: 1998

Authors: G.V. Savinov, A.O. Shepelyakovskaya, Kh.M. Boziev, F.A. Brovko and A.G. Laman

Edition: Biochemistry (Moscow)
Year: 2014

Authors: A.G. Laman, R. Lathe, G.V. Savinov, A.O. Shepelyakovskaya, Kh.M. Boziev, L.K. Baidakova, A.N. Chulin, F.A. Brovko, E.V. Svirshchevskaya, Y. Kotelevtsev, I.A. Eliseeva, S.G. Guryanov, D.N. Lyabin, L.P. Ovchinnikov, V.T. Ivanov

Edition: FEBS Letters
Year: 2015

Authors: Vadim D. Nikitushkin, Galina R. Demina, Margarita O. Shleeva, Svetlana V. Guryanova, Alessia Ruggiero, Rita Berisio and Arseny S. Kaprelyants

Edition: FEBS Journal
Year: 2015

Authors: Laman AG, Lathe R, Shepelyakovskaya AO, Gartseva A, Brovko FA, Guryanova S, Alekseeva L, Meshcheryakova EA, Ivanov VT

Edition: Innate Immunity
Year: 2016

Authors: Svetlana Guryanova, Vladislav Udzhukhu and Aleksandr Kubylinsky

Edition: Front. Immunol.
Year: 2019

Authors: Kiryukhin A.V., Parfenova N.A., Maximova T.A., Shchenogina N.A., L’vov A.V., Chumakova M.M., Andronova T.M.

Year: 2001
Tags: